<bgdev />free

Вход Регистрация

Безсмислено програмиране
0

#3598 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 08.08.2020 от Rabin, видяно: 1272 пъти.
import java.util.*;

public class Test {
	private static String[] words = { "ТИР", "Урсула", "село", "ерген", "чекия" };

	public static void main(String[] args) {
		Queue<ArrayList<Integer>> subsetsQueue = new LinkedList<ArrayList<Integer>>();
		ArrayList<Integer> emptySet = new ArrayList<Integer>();
		subsetsQueue.offer(emptySet);
		while (!subsetsQueue.isEmpty()) {
			ArrayList<Integer> subset = subsetsQueue.poll();
			print(subset);
			int start = -1;
			if (subset.size() > 0) {
				start = subset.get(subset.size() - 1);
			}
			for (int index = start + 1; index < words.length; index++) {
				ArrayList<Integer> newSubset = new ArrayList<Integer>();
				newSubset.addAll(subset);
				newSubset.add(index);
				subsetsQueue.offer(newSubset);
			}
		}
	}

	private static void print(ArrayList<Integer> subset) {
		System.out.print("( ");
		for (int i = 0; i < subset.size(); i++) {
			int index = subset.get(i);
			System.out.print(words[index] + " ");
		}
		System.out.println(")");
	}
}
#3599 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 08.08.2020 от Rabin, видяно: 1272 пъти.

Резултат от работата: ( ) ( ТИР ) ( Урсула ) ( село ) ( ерген ) ( чекия ) ( ТИР Урсула ) ( ТИР село ) ( ТИР ерген ) ( ТИР чекия ) ( Урсула село ) ( Урсула ерген ) ( Урсула чекия ) ( село ерген ) ( село чекия ) ( ерген чекия ) ( ТИР Урсула село ) ( ТИР Урсула ерген ) ( ТИР Урсула чекия ) ( ТИР село ерген ) ( ТИР село чекия ) ( ТИР ерген чекия ) ( Урсула село ерген ) ( Урсула село чекия ) ( Урсула ерген чекия ) ( село ерген чекия ) ( ТИР Урсула село ерген ) ( ТИР Урсула село чекия ) ( ТИР Урсула ерген чекия ) ( ТИР село ерген чекия ) ( Урсула село ерген чекия ) ( ТИР Урсула село ерген чекия )

#3674 (ツ) stewie
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1284 пъти.

В любимата джава всеки LinkedList ли наследява Queue ?

#3677 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 08.08.2020 от Rabin, видяно: 1272 пъти.
stewie

В любимата джава всеки LinkedList ли наследява Queue ?

В момента главата ми пуши по едни други казуси. Нещо може да съм проспал, ама къде видя такова наследяване?

Queue<ArrayList<Integer>> туй е опашка от листове.

#3678 (ツ) stewie
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1284 пъти.

Как постигаш това в джава :

Queue<ArrayList<Integer>> subsetsQueue = new LinkedList<ArrayList<Integer>>();

Има ли LinkedList<T> :(или там ващо extends) Queue<T> в джава ?

#3679 (ツ) Rabin
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1272 пъти.

extends не виждам тука. Навръзваш си генерици квито ти душа сака.

#3682 (ツ) stewie
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1284 пъти.

Не бе човек, как успяваш да декларира променлива от базов тип, която сочи наследен тип. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/LinkedList.html Сега виждам, че се наследява Queue<E>, което било интерфейс. Много яко в джавата как не си бележат контрактите с I префикс, супер кухо решение.

#3684 (ツ) Rabin
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1272 пъти.

Колекциите тъй са направени. Имат си имплементация после.

Жава ползва стари именувания, щото е по-стара от първия ми комп. Да има обратна съвместимост. Веднъж като му свикнеш после дава много повече свобода от Били Белезниците.

#3687 (ツ) Rabin
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1272 пъти.

Виждам че те дразнят бръкотиите с листовете, после с един cast пак работи.

		Queue<List<Integer>> subsetsQueue = new LinkedList<List<Integer>>();
		ArrayList<Integer> emptySet = new ArrayList<Integer>();
		subsetsQueue.offer(emptySet);
		while (!subsetsQueue.isEmpty()) {
			ArrayList<Integer> subset = (ArrayList<Integer>) subsetsQueue.poll();
#3688 (ツ) Elim Garak
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1451 пъти.

Много яко в джавата как не си бележат контрактите с I префикс, супер кухо решение.

Ито винаги ме е дразнело. Предпочитам интерфейсите да са с хубави и чисти имена

#3689 (ツ) Rabin
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1272 пъти.

У жаварника има сума ти идейна бръкотия, щото наследяват архитектура още от С++.

Ако веднъж завинаги отрежат обратната съвместимост няколко милиарда машини ще спрат да работят.

.НЕТ живее ли на няколко милиарда железа (кис кис кис). 💓 💔 💕 💖 💗 💘 💙 💚

#3691 (ツ) Delegate
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1443 пъти.

Това на АСМ се прави на 5 реда.

#3697 (ツ) Golden Gega
Последно редактирано на 08.08.2020 от Golden Gega, видяно: 1439 пъти.

На vb на 3, на

#3699 (ツ) Rabin
Създадено на 08.08.2020, видяно: 1272 пъти.
Delegate

Това на АСМ се прави на 5 реда.

Ем затуй Асемблержиите земат минималните ставки, пък жаварите са към горната граница.

Не е като да не съм бил асемблержия, не е като да не знам.

#4007 (ツ) Ceaser
Създадено на 10.08.2020, видяно: 1400 пъти.

Знаете ли колко програмисти на java има които си нямат идея какво правят? Имам един колега дето прави приложения за андроид уж на java. Некой го питаше каква е разликата между static и const.И той вика ем нема разлика. Иначе прави приложения за андроид чоевека. Веднъж се мъчеше с некакъв json та реших да му помогна.Гледам ползва lambda ама си няма никаква представа ко е туй нещо.За интерфейс сигурно не е чувал. Та така. Може да си пълен идиот и пак да пишеш на java. Само правиш copy-paste.

#4008 (ツ) Ceaser
Създадено на 10.08.2020, видяно: 1400 пъти.

Зубкаш наизуст колекцийте в javata. Зубкаш, че може queue = linkedlist и си готов Java програмист. Не те интересува как работи.

#4009 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 10.08.2020 от Rabin, видяно: 1272 пъти.
Ceaser

Знаете ли колко програмисти на java има които си нямат идея какво правят? Имам един колега дето прави приложения за андроид уж на java. Некой го питаше каква е разликата между static и const.И той вика ем нема разлика. Иначе прави приложения за андроид чоевека. Веднъж се мъчеше с некакъв json та реших да му помогна.Гледам ползва lambda ама си няма никаква представа ко е туй нещо.За интерфейс сигурно не е чувал. Та така. Може да си пълен идиот и пак да пишеш на java. Само правиш copy-paste.

Обучавам си невронната мрежа, сори.

п.с. малко ми е бъгнал буфера накрая, ама идеята я сфанахте.

( )
( Може )
( да )
( си )
( пълен )
( идиот )
( на java )
( само )
( правиш )
( copy-paste )
( Може да )
( Може си )
( Може пълен )
( Може идиот )
( Може на java )
( Може само )
( Може правиш )
( Може copy-paste )
( да си )
( да пълен )
( да идиот )
( да на java )
( да само )
( да правиш )
( да copy-paste )
( си пълен )
( си идиот )
( си на java )
( си само )
( си правиш )
( си copy-paste )
( пълен идиот )
( пълен на java )
( пълен само )
( пълен правиш )
( пълен copy-paste )
( идиот на java )
( идиот само )
( идиот правиш )
( идиот copy-paste )
( на java само )
( на java правиш )
( на java copy-paste )
( само правиш )
( само copy-paste )
( правиш copy-paste )
( Може да си )
( Може да пълен )
( Може да идиот )
( Може да на java )
( Може да само )
( Може да правиш )
( Може да copy-paste )
( Може си пълен )
( Може си идиот )
( Може си на java )
( Може си само )
( Може си правиш )
( Може си copy-paste )
( Може пълен идиот )
( Може пълен на java )
( Може пълен само )
( Може пълен правиш )
( Може пълен copy-paste )
( Може идиот на java )
( Може идиот само )
( Може идиот правиш )
( Може идиот copy-paste )
( Може на java само )
( Може на java правиш )
( Може на java copy-paste )
( Може само правиш )
( Може само copy-paste )
( Може правиш copy-paste )
( да си пълен )
( да си идиот )
( да си на java )
( да си само )
( да си правиш )
( да си copy-paste )
( да пълен идиот )
( да пълен на java )
( да пълен само )
( да пълен правиш )
( да пълен copy-paste )
( да идиот на java )
( да идиот само )
( да идиот правиш )
( да идиот copy-paste )
( да на java само )
( да на java правиш )
( да на java copy-paste )
( да само правиш )
( да само copy-paste )
( да правиш copy-paste )
( си пълен идиот )
( си пълен на java )
( си пълен само )
( си пълен правиш )
( си пълен copy-paste )
( си идиот на java )
( си идиот само )
( си идиот правиш )
( си идиот copy-paste )
( си на java само )
( си на java правиш )
( си на java copy-paste )
( си само правиш )
( си само copy-paste )
( си правиш copy-paste )
( пълен идиот на java )
( пълен идиот само )
( пълен идиот правиш )
( пълен идиот copy-paste )
( пълен на java само )
( пълен на java правиш )
( пълен на java copy-paste )
( пълен само правиш )
( пълен само copy-paste )
( пълен правиш copy-paste )
( идиот на java само )
( идиот на java правиш )
( идиот на java copy-paste )
( идиот само правиш )
( идиот само copy-paste )
( идиот правиш copy-paste )
( на java само правиш )
( на java само copy-paste )
( на java правиш copy-paste )
( само правиш copy-paste )
( Може да си пълен )
( Може да си идиот )
( Може да си на java )
( Може да си само )
( Може да си правиш )
( Може да си copy-paste )
( Може да пълен идиот )
( Може да пълен на java )
( Може да пълен само )
( Може да пълен правиш )
( Може да пълен copy-paste )
( Може да идиот на java )
( Може да идиот само )
( Може да идиот правиш )
( Може да идиот copy-paste )
( Може да на java само )
( Може да на java правиш )
( Може да на java copy-paste )
( Може да само правиш )
( Може да само copy-paste )
( Може да правиш copy-paste )
( Може си пълен идиот )
( Може си пълен на java )
( Може си пълен само )
( Може си пълен правиш )
( Може си пълен copy-paste )
( Може си идиот на java )
( Може си идиот само )
( Може си идиот правиш )
( Може си идиот copy-paste )
( Може си на java само )
( Може си на java правиш )
( Може си на java copy-paste )
( Може си само правиш )
( Може си само copy-paste )
( Може си правиш copy-paste )
( Може пълен идиот на java )
( Може пълен идиот само )
( Може пълен идиот правиш )
( Може пълен идиот copy-paste )
( Може пълен на java само )
( Може пълен на java правиш )
( Може пълен на java copy-paste )
( Може пълен само правиш )
( Може пълен само copy-paste )
( Може пълен правиш copy-paste )
( Може идиот на java само )
( Може идиот на java правиш )
( Може идиот на java copy-paste )
( Може идиот само правиш )
( Може идиот само copy-paste )
( Може идиот правиш copy-paste )
( Може на java само правиш )
( Може на java само copy-paste )
( Може на java правиш copy-paste )
( Може само правиш copy-paste )
( да си пълен идиот )
( да си пълен на java )
( да си пълен само )
( да си пълен правиш )
( да си пълен copy-paste )
( да си идиот на java )
( да си идиот само )
( да си идиот правиш )
( да си идиот copy-paste )
( да си на java само )
( да си на java правиш )
( да си на java copy-paste )
( да си само правиш )
( да си само copy-paste )
( да си правиш copy-paste )
( да пълен идиот на java )
( да пълен идиот само )
( да пълен идиот правиш )
( да пълен идиот copy-paste )
( да пълен на java само )
( да пълен на java правиш )
( да пълен на java copy-paste )
( да пълен само правиш )
( да пълен само copy-paste )
( да пълен правиш copy-paste )
( да идиот на java само )
( да идиот на java правиш )
( да идиот на java copy-paste )
( да идиот само правиш )
( да идиот само copy-paste )
( да идиот правиш copy-paste )
( да на java само правиш )
( да на java само copy-paste )
( да на java правиш copy-paste )
( да само правиш copy-paste )
( си пълен идиот на java )
( си пълен идиот само )
( си пълен идиот правиш )
( си пълен идиот copy-paste )
( си пълен на java само )
( си пълен на java правиш )
( си пълен на java copy-paste )
( си пълен само правиш )
( си пълен само copy-paste )
( си пълен правиш copy-paste )
( си идиот на java само )
( си идиот на java правиш )
( си идиот на java copy-paste )
( си идиот само правиш )
( си идиот само copy-paste )
( си идиот правиш copy-paste )
( си на java само правиш )
( си на java само copy-paste )
( си на java правиш copy-paste )
( си само правиш copy-paste )
( пълен идиот на java само )
( пълен идиот на java правиш )
( пълен идиот на java copy-paste )
( пълен идиот само правиш )
( пълен идиот само copy-paste )
( пълен идиот правиш copy-paste )
( пълен на java само правиш )
( пълен на java само copy-paste )
( пълен на java правиш copy-paste )
( пълен само правиш copy-paste )
( идиот на java само правиш )
( идиот на java само copy-paste )
( идиот на java правиш copy-paste )
( идиот само правиш copy-paste )
( на java само правиш copy-paste )
( Може да си пълен идиот )
( Може да си пълен на java )
( Може да си пълен само )
( Може да си пълен правиш )
( Може да си пълен copy-paste )
( Може да си идиот на java )
( Може да си идиот само )
( Може да си идиот правиш )
( Може да си идиот copy-paste )
( Може да си на java само )
( Може да си на java правиш )
( Може да си на java copy-paste )
( Може да си само правиш )
( Може да си само copy-paste )
( Може да си правиш copy-paste )
( Може да пълен идиот на java )
( Може да пълен идиот само )
( Може да пълен идиот правиш )
( Може да пълен идиот copy-paste )
( Може да пълен на java само )
( Може да пълен на java правиш )
( Може да пълен на java copy-paste )
( Може да пълен само правиш )
( Може да пълен само copy-paste )
( Може да пълен правиш copy-paste )
( Може да идиот на java само )
( Може да идиот на java правиш )
( Може да идиот на java copy-paste )
( Може да идиот само правиш )
( Може да идиот само copy-paste )
( Може да идиот правиш copy-paste )
( Може да на java само правиш )
( Може да на java само copy-paste )
( Може да на java правиш copy-paste )
( Може да само правиш copy-paste )
( Може си пълен идиот на java )
( Може си пълен идиот само )
( Може си пълен идиот правиш )
( Може си пълен идиот copy-paste )
( Може си пълен на java само )
( Може си пълен на java правиш )
( Може си пълен на java copy-paste )
( Може си пълен само правиш )
( Може си пълен само copy-paste )
( Може си пълен правиш copy-paste )
( Може си идиот на java само )
( Може си идиот на java правиш )
( Може си идиот на java copy-paste )
( Може си идиот само правиш )
( Може си идиот само copy-paste )
( Може си идиот правиш copy-paste )
( Може си на java само правиш )
( Може си на java само copy-paste )
( Може си на java правиш copy-paste )
( Може си само правиш copy-paste )
( Може пълен идиот на java само )
( Може пълен идиот на java правиш )
( Може пълен идиот на java copy-paste )
( Може пълен идиот само правиш )
( Може пълен идиот само copy-paste )
( Може пълен идиот правиш copy-paste )
( Може пълен на java само правиш )
( Може пълен на java само copy-paste )
( Може пълен на java правиш copy-paste )
( Може пълен само правиш copy-paste )
( Може идиот на java само правиш )
( Може идиот на java само copy-paste )
( Може идиот на java правиш copy-paste )
( Може идиот само правиш copy-paste )
( Може на java само правиш copy-paste )
( да си пълен идиот на java )
( да си пълен идиот само )
( да си пълен идиот правиш )
( да си пълен идиот copy-paste )
( да си пълен на java само )
( да си пълен на java правиш )
( да си пълен на java copy-paste )
( да си пълен само правиш )
( да си пълен само copy-paste )
( да си пълен правиш copy-paste )
( да си идиот на java само )
( да си идиот на java правиш )
( да си идиот на java copy-paste )
( да си идиот само правиш )
( да си идиот само copy-paste )
( да си идиот правиш copy-paste )
( да си на java само правиш )
( да си на java само copy-paste )
( да си на java правиш copy-paste )
( да си само правиш copy-paste )
( да пълен идиот на java само )
( да пълен идиот на java правиш )
( да пълен идиот на java copy-paste )
( да пълен идиот само правиш )
( да пълен идиот само copy-paste )
( да пълен идиот правиш copy-paste )
( да пълен на java само правиш )
( да пълен на java само copy-paste )
( да пълен на java правиш copy-paste )
( да пълен само правиш copy-paste )
( да идиот на java само правиш )
( да идиот на java само copy-paste )
( да идиот на java правиш copy-paste )
( да идиот само правиш copy-paste )
( да на java само правиш copy-paste )
( си пълен идиот на java само )
( си пълен идиот на java правиш )
( си пълен идиот на java copy-paste )
( си пълен идиот само правиш )
( си пълен идиот само copy-paste )
( си пълен идиот правиш copy-paste )
( си пълен на java само правиш )
( си пълен на java само copy-paste )
( си пълен на java правиш copy-paste )
( си пълен само правиш copy-paste )
( си идиот на java само правиш )
( си идиот на java само copy-paste )
( си идиот на java правиш copy-paste )
( си идиот само правиш copy-paste )
( си на java само правиш copy-paste )
( пълен идиот на java само правиш )
( пълен идиот на java само copy-paste )
( пълен идиот на java правиш copy-paste )
( пълен идиот само правиш copy-paste )
( пълен на java само правиш copy-paste )
( идиот на java само правиш copy-paste )
( Може да си пълен идиот на java )
( Може да си пълен идиот само )
( Може да си пълен идиот правиш )
( Може да си пълен идиот copy-paste )
( Може да си пълен на java само )
( Може да си пълен на java правиш )
( Може да си пълен на java copy-paste )
( Може да си пълен само правиш )
( Може да си пълен само copy-paste )
( Може да си пълен правиш copy-paste )
( Може да си идиот на java само )
( Може да си идиот на java правиш )
( Може да си идиот на java copy-paste )
( Може да си идиот само правиш )
( Може да си идиот само copy-paste )
( Може да си идиот правиш copy-paste )
( Може да си на java само правиш )
( Може да си на java само copy-paste )
( Може да си на java правиш copy-paste )
( Може да си само правиш copy-paste )
( Може да пълен идиот на java само )
( Може да пълен идиот на java правиш )
( Може да пълен идиот на java copy-paste )
( Може да пълен идиот само правиш )
( Може да пълен идиот само copy-paste )
( Може да пълен идиот правиш copy-paste )
( Може да пълен на java само правиш )
( Може да пълен на java само copy-paste )
( Може да пълен на java правиш copy-paste )
( Може да пълен само правиш copy-paste )
( Може да идиот на java само правиш )
( Може да идиот на java само copy-paste )
( Може да идиот на java правиш copy-paste )
( Може да идиот само правиш copy-paste )
( Може да на java само правиш copy-paste )
( Може си пълен идиот на java само )
( Може си пълен идиот на java правиш )
( Може си пълен идиот на java copy-paste )
( Може си пълен идиот само правиш )
( Може си пълен идиот само copy-paste )
( Може си пълен идиот правиш copy-paste )
( Може си пълен на java само правиш )
( Може си пълен на java само copy-paste )
( Може си пълен на java правиш copy-paste )
( Може си пълен само правиш copy-paste )
( Може си идиот на java само правиш )
( Може си идиот на java само copy-paste )
( Може си идиот на java правиш copy-paste )
( Може си идиот само правиш copy-paste )
( Може си на java само правиш copy-paste )
( Може пълен идиот на java само правиш )
( Може пълен идиот на java само copy-paste )
( Може пълен идиот на java правиш copy-paste )
( Може пълен идиот само правиш copy-paste )
( Може пълен на java само правиш copy-paste )
( Може идиот на java само правиш copy-paste )
( да си пълен идиот на java само )
( да си пълен идиот на java правиш )
( да си пълен идиот на java copy-paste )
( да си пълен идиот само правиш )
( да си пълен идиот само copy-paste )
( да си пълен идиот правиш copy-paste )
( да си пълен на java само правиш )
( да си пълен на java само copy-paste )
( да си пълен на java правиш copy-paste )
( да си пълен само правиш copy-paste )
( да си идиот на java само правиш )
( да си идиот на java само copy-paste )
( да си идиот на java правиш copy-paste )
( да си идиот само правиш copy-paste )
( да си на java само правиш copy-paste )
( да пълен идиот на java само правиш )
( да пълен идиот на java само copy-paste )
( да пълен идиот на java правиш copy-paste )
( да пълен идиот само правиш copy-paste )
( да пълен на java само правиш copy-paste )
( да идиот на java само правиш copy-paste )
( си пълен идиот на java само правиш )
( си пълен идиот на java само copy-paste )
( си пълен идиот на java правиш copy-paste )
( си пълен идиот само правиш copy-paste )
( си пълен на java само правиш copy-paste )
( си идиот на java само правиш copy-paste )
( пълен идиот на java само правиш copy-paste )
( Може да си пълен идиот на java само )
( Може да си пълен идиот на java правиш )
( Може да си пълен идиот на java copy-paste )
( Може да си пълен идиот само правиш )
( Може да си пълен идиот само copy-paste )
( Може да си пълен идиот правиш copy-paste )
( Може да си пълен на java само правиш )
( Може да си пълен на java само copy-paste )
( Може да си пълен на java правиш copy-paste )
( Може да си пълен само правиш copy-paste )
( Може да си идиот на java само правиш )
( Може да си идиот на java само copy-paste )
( Може да си идиот на java правиш copy-paste )
( Може да си идиот само правиш copy-paste )
( Може да си на java само правиш copy-paste )
( Може да пълен идиот на java само правиш )
( Може да пълен идиот на java само copy-paste )
( Може да пълен идиот на java правиш copy-paste )
( Може да пълен идиот само правиш copy-paste )
( Може да пълен на java само правиш copy-paste )
( Може да идиот на java само правиш copy-paste )
( Може си пълен идиот на java само правиш )
( Може си пълен идиот на java само copy-paste )
( Може си пълен идиот на java правиш copy-paste )
( Може си пълен идиот само правиш copy-paste )
( Може си пълен на java само правиш copy-paste )
( Може си идиот на java само правиш copy-paste )
( Може пълен идиот на java само правиш copy-paste )
( да си пълен идиот на java само правиш )
( да си пълен идиот на java само copy-paste )
( да си пълен идиот на java правиш copy-paste )
( да си пълен идиот само правиш copy-paste )
( да си пълен на java само правиш copy-paste )
( да си идиот на java само правиш copy-pas

Безсмислено програмиране
0

AsmBB v2.9 (check-in: 36c85c790bbb4625); SQLite v3.31.1 (check-in: 3bfa9cc97da10598);
©2016..2020 John Found; Licensed under EUPL. Powered by Assembly language Created with Fresh IDE