<bgdev />free

Вход Регистрация

Ще ги спазваме ли тия закони?
0

0 1 2 3 4 ....27 28 29 30 31 ....53 54 55 56 57
#50356 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 19.11.2021 от Rabin, видяно: 2486 пъти.

Линкове към закони, в описанието на клипа На много учен се прави тубата, пример за ганорските фичъри, дето са направени да ти пречат. Не мога да копирам линковете наведнъж, не ми се рови из сорса на страницата. Сеено не съм ви показвал клипче, да не ви стряскам инокулираните душици!

Почвам едно по едно, да не се презорите! Жонка, чакам, удържай си на думата и кажи кое не е за пандела!

Раздел VI. Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.

оттук: https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

#50358 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 19.11.2021 от Rabin, видяно: 2481 пъти.

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Ся без доброЗОРНОТО съгласие са си направо за фашимерско-наказателен трибунал!

Линк https://www.parliament.bg/bg/const

#50360 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2476 пъти.
Rabin

Линкове към закони, в описанието на клипа На много учен се прави тубата, пример за ганорските фичъри, дето са направени да ти пречат. Не мога да копирам линковете наведнъж, не ми се рови из сорса на страницата. Сеено не съм ви показвал клипче, да не ви стряскам инокулираните душици!

Почвам едно по едно, да не се презорите! Жонка, чакам, удържай си на думата и кажи кое не е за пандела!

Раздел VI. Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.

оттук: https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Никой не ти пречи да имаш каквито и да е убеждения, ако те не пречат на това, което казват правилата. Ако убежденията ти пречат, могат да те уволняват.

#50362 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2475 пъти.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Пак от Основния закон, пускам ви ги на отделни постове, че Жони му се претоварва процесора кат са наведнъж.

Министерска заповед е подзаконов акт, и не може да противоречи на закон, още по - малко на Конституция. Конституция се коригира само с Велико народно събрание.

И още ... на отделен пост, да не ви затруднявам с цитирането!

#50363 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2471 пъти.
|
Rabin

Линкове към закони, в описанието на клипа На много учен се прави тубата, пример за ганорските фичъри, дето са направени да ти пречат. Не мога да копирам линковете наведнъж, не ми се рови из сорса на страницата. Сеено не съм ви показвал клипче, да не ви стряскам инокулираните душици!

Почвам едно по едно, да не се презорите! Жонка, чакам, удържай си на думата и кажи кое не е за пандела!

Раздел VI. Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.

оттук: https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Никой не ти пречи да имаш каквито и да е убеждения, ако те не пречат на това, което казват правилата. Ако убежденията ти пречат, могат да те уволняват.

Майка ти и баща ти да са първи братовчеди??? Кви правила бе, ЗАКОН има тука, министерска заповед е ПОДЗАКОНОВ акт. Не може да противоречи!

#50364 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 19.11.2021 от Rabin, видяно: 2469 пъти.

Чл. 5.

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.*

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. (3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

#50365 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2468 пъти.
Rabin

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Пак от Основния закон, пускам ви ги на отделни постове, че Жони му се претоварва процесора кат са наведнъж.

Министерска заповед е подзаконов акт, и не може да противоречи на закон, още по - малко на Конституция. Конституция се коригира само с Велико народно събрание.

И още ... на отделен пост, да не ви затруднявам с цитирането!

Идиот, забелязваш ли израза "народното здраве" в текста?

#50366 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2464 пъти.
Rabin
|
Rabin

Линкове към закони, в описанието на клипа На много учен се прави тубата, пример за ганорските фичъри, дето са направени да ти пречат. Не мога да копирам линковете наведнъж, не ми се рови из сорса на страницата. Сеено не съм ви показвал клипче, да не ви стряскам инокулираните душици!

Почвам едно по едно, да не се презорите! Жонка, чакам, удържай си на думата и кажи кое не е за пандела!

Раздел VI. Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.

оттук: https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Никой не ти пречи да имаш каквито и да е убеждения, ако те не пречат на това, което казват правилата. Ако убежденията ти пречат, могат да те уволняват.

Майка ти и баща ти да са първи братовчеди??? Кви правила бе, ЗАКОН има тука, министерска заповед е ПОДЗАКОНОВ акт. Не може да противоречи!

Това по какъв начин оборва тезата ми, че никой не те дискриминира за убежденията ти?

#50367 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2460 пъти.
|

Идиот, забелязваш ли израза "народното здраве" в текста?

Да, може да ми викаш идиот, ама искам да се придържаш към темата. В Конституцията пише за закони, в закона за народното здраве не пише за принудителни инокулации. И за ограничаване до работното място.

#50368 (ツ) johnfound
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2458 пъти.

Тези закони нямат никакво отношение към Ковид пандемията. Ама никак.

Има много професии, които изискват определено физическо състояние. За целта хората се преглеждат от лекар, правят им се изследвания и ако не съответстват, се уволняват. Това е напълно законно, логично и морално. Ти не би искал шизофреник за възпитател в детска градина или епилептик пилот на самолет, нали?

Това за медицинските опити пък е пълна глупост. Всички ваксини имат одобрение за използване. Ако някой антиваксър реши, че над него се провеждат медицински опити, следва да го доказва. Ама няма да може.

#50369 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2456 пъти.
|
Rabin
|
Rabin

Линкове към закони, в описанието на клипа На много учен се прави тубата, пример за ганорските фичъри, дето са направени да ти пречат. Не мога да копирам линковете наведнъж, не ми се рови из сорса на страницата. Сеено не съм ви показвал клипче, да не ви стряскам инокулираните душици!

Почвам едно по едно, да не се презорите! Жонка, чакам, удържай си на думата и кажи кое не е за пандела!

Раздел VI. Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.

оттук: https://lex.bg/laws/ldoc/1589654529

Никой не ти пречи да имаш каквито и да е убеждения, ако те не пречат на това, което казват правилата. Ако убежденията ти пречат, могат да те уволняват.

Майка ти и баща ти да са първи братовчеди??? Кви правила бе, ЗАКОН има тука, министерска заповед е ПОДЗАКОНОВ акт. Не може да противоречи!

Това по какъв начин оборва тезата ми, че никой не те дискриминира за убежденията ти?

Дискриминират ме по право на труд.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

#50370 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2455 пъти.
johnfound

Тези закони нямат никакво отношение към Ковид пандемията. Ама никак.

Има много професии, които изискват определено физическо състояние. За целта хората се преглеждат от лекар, правят им се изследвания и ако не съответстват, се уволняват. Това е напълно законно, логично и морално. Ти не би искал шизофреник за възпитател в детска градина или епилептик пилот на самолет, нали?

Това за медицинските опити пък е пълна глупост. Всички ваксини имат одобрение за използване. Ако някой антиваксър реши, че над него се провеждат медицински опити, следва да го доказва. Ама няма да може.

Проверявай си информацията, още НЯМА одобрена ваксина. И НЯМА закон да те задължава да я ползваш, дори да имаше ваксина.

#50371 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2450 пъти.
Rabin
|

Това по какъв начин оборва тезата ми, че никой не те дискриминира за убежденията ти?

Дискриминират ме по право на труд.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

Някой ти пречи да си строиш колайдъра?

#50372 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2447 пъти.
Rabin
johnfound

Тези закони нямат никакво отношение към Ковид пандемията. Ама никак.

Има много професии, които изискват определено физическо състояние. За целта хората се преглеждат от лекар, правят им се изследвания и ако не съответстват, се уволняват. Това е напълно законно, логично и морално. Ти не би искал шизофреник за възпитател в детска градина или епилептик пилот на самолет, нали?

Това за медицинските опити пък е пълна глупост. Всички ваксини имат одобрение за използване. Ако някой антиваксър реши, че над него се провеждат медицински опити, следва да го доказва. Ама няма да може.

Проверявай си информацията, още НЯМА одобрена ваксина. И НЯМА закон да те задължава да я ползваш, дори да имаше ваксина.

Пише ли в закона, че работещите в ресторантите трябва да си мият ръцете след ходене в тоалетна?

#50373 (ツ) Rabin
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2445 пъти.
|
Rabin
|

Това по какъв начин оборва тезата ми, че никой не те дискриминира за убежденията ти?

Дискриминират ме по право на труд.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. (5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

Някой ти пречи да си строиш колайдъра?

Лумпен, надявах се да се сетиш, че темата е за правната страна на въпроса, не за мене.

Скоро ще почнат да думкат по вратите и да инокулират с въоръжени ушеви. Щото сте... айде по тая тема да се съсредоточим по въпроса със закона, в другите теми се опитвай да ме обиждаш колко си искаш.

А Автрия ушевия застана на страната на протестърите. Колкото са успяли да ви прилъжат - туй ще им е. Ние продължаваме новия свят!

#50374 (ツ) gat3way
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2444 пъти.

Скоро ще почнат да думкат по вратите и да инокулират с въоръжени ушеви. Щото сте... айде по тая тема да се съсредоточим по въпроса със закона, в другите теми се опитвай да ме обиждаш колко си искаш.

Супер, искам лайв у тубата кат дойдат за тебе.

#50375 (ツ) Rabin
Последно редактирано на 19.11.2021 от Rabin, видяно: 2440 пъти.
gat3way

Скоро ще почнат да думкат по вратите и да инокулират с въоръжени ушеви. Щото сте... айде по тая тема да се съсредоточим по въпроса със закона, в другите теми се опитвай да ме обиждаш колко си искаш.

Супер, искам лайв у тубата кат дойдат за тебе.

Ко да ти кажа, супер много работа имам, ама си мисля и яз за самоделно пушкало. Дори не е трудно, халосни патрони се продават свободно, после е елементарно. Ще се държим докрай... ама няма нужда, ушевия е с нас. Пак ти казвам, оня ден говорих с един авер, и е началник на 20-тина ушеви. Всички са настръхнали СРЕЩУ принудителната инокулация. Квото успяха да ви прълъжат да се набодете туй ще им е. После наследяваме планетата, с Били наедно.

#50376 (ツ) johnfound
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2435 пъти.
#50377 (ツ) |
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2434 пъти.
Rabin

Лумпен, надявах се да се сетиш, че темата е за правната страна на въпроса, не за мене.

Точно за правната страна говорим. Никой не ти пречи да си строиш колайдъра, нали?

#50378 (ツ) gat3way
Създадено на 19.11.2021, видяно: 2432 пъти.

Значи задължително да пуснеш лайвчето, няма да е за изпускане.

0 1 2 3 4 ....27 28 29 30 31 ....53 54 55 56 57

Ще ги спазваме ли тия закони?
0

AsmBB v2.9 (check-in: 36c85c790bbb4625); SQLite v3.31.1 (check-in: 3bfa9cc97da10598);
©2016..2020 John Found; Licensed under EUPL. Powered by Assembly language Created with Fresh IDE